Wie zijn wij?

Het netwerk CABAN – Collectif des Acteurs Bruxellois de l’Accessibilité Numérique
(Brusselse actoren voor Digitale Geletterdheid) – brengt verenigingen en andere organisaties bijeen die opkomen tegen de digitale kloof in Brussel.

De uitdrukking “digitale kloof” verwijst naar de kloof die ontstaat tussen burgers die toegang hebben tot nieuwe technologieën en die het gebruik ervan kennen en diegenen voor wie deze technologieën een uitdaging zijn (op het vlak van de financies of het leren) die moeilijk te beheersen is met het risico dat hun uitsluiting sterker wordt.

De actoren van het CABAN netwerk zetten Openbare Computerruimtes op. Deze openbare computerruimtes zijn computercentra met sociale en educatieve objectieven. Burgers kunnen hier gratis of bijna gratis gebruik maken van een computer en internet en begeleid worden in het gebruik hiervan (begeleiding, workshops, cursussen)