Wie zijn wij?
Het netwerk CABAN – Collectif des Acteurs Bruxellois de l’Accessibilité Numérique ( Brusselse actoren voor Digitale Geletterdheid) – brengt verenigingen en andere organisaties bijeen die opkomen tegen de digitale kloof in Brussel.

Ben je op zoek naar een plaats waar je kan surfen, scannen, documenten printen, een opleiding informatica volgen, je eigen projecten ontwikkelen of deelnemen aan een multimedia workshop ?


Wat is een OCR ?

Een OCR of een Openbare computerruimte is een plaats die op een niet-commerciele manier aan burgers de toegang verleent tot een computer of een internetverbinding. Een OCR ontwikkelt begeleiding en/of vorming om nieuwe technologieën onder de knie te krijgen.

De OCR is één van de beste actiemiddelen die de maatschappij bezit om de inclusie van alle burgers te promoten op het vlak van het digitale en om rekening te houden met de meest kwetsbare onder ons. De OCR biedt mogelijkheden om kennis te ontwikkelen. Hij kan ook een plaats worden waar de burgerzin wordt aangewakkerd, waar er gewerkt wordt aan professionele inschakeling, aan sociale cohesie of waar creativiteit een plaats krijgt


Het netwerk CABAN – Collectif des Acteurs Bruxellois de l’Accessibilité Numérique
( Brusselse actoren voor Digitale Geletterdheid) – brengt verenigingen en andere organisaties bijeen die opkomen tegen de digitale kloof in Brussel.

Meer weten

Charter van de brusselse actoren van digitale inclusie

Het handvest vormt de basis van de waarden die door de leden van het netwerk worden gedeeld en dient als basis voor de acties en claims van CABAN

Meer weten