De bibliotheek heeft twee digitale openbare ruimtes :

OCR voor volwassenen

De multimedia-afdelingen staan open voor alle leden van het lokale netwerk.
In de afdeling voor volwassenen is de raadpleging voorbehouden aan leden ouder dan 15 jaar of jonger dan 15 jaar die vergezeld zijn van een meerderjarige meerderjarige, behalve in de Sesambibliotheek waar een EPN voor jongeren beschikbaar is.

Raadpleging is beperkt tot maximaal twee personen per werkplek. In geval van overbevolking kan de bibliothecaris de duur van de raadplegingssessie beperken. Het raadplegen en downloaden van sites met een gewelddadig, pornografisch of illegaal karakter, of sites die de menselijke waardigheid kunnen aantasten, is strikt verboden. In dergelijke gevallen, evenals in het geval van kwaadwillige handelingen (virussen, schending van het auteursrecht), behoudt de bibliotheek zich het recht voor een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten.

In onze bibliotheken kunnen ook koptelefoons, identiteitskaartlezers en de cd-rom Green Light voor het rijbewijs worden uitgeleend.

Access to the Belgian press online

Het raadplegen van verschillende online magazines is op de meeste sites mogelijk. Onze bibliotheken zijn ook geabonneerd op Pressbanking (alle dagbladen online).

Downloads en afdrukken

U kunt de verzamelde informatie downloaden op een USB-stick. Deze moeten echter worden gecontroleerd door de mediathecaris. U kunt ook afdrukken maken tegen een kostprijs van 0,30 €/A4 pagina.

OCR Jeugd

Op de eerste verdieping in de jeugdafdeling van de Sesambibliotheek zijn 3 multimediastations alleen toegankelijk voor jongeren onder de 15 jaar. Deze stations geven toegang tot het Internet en tot basis-kantoorinstrumenten (Word, Excel, enz.).

Voorwaarden voor toegang

  • Kinderen jonger dan 7 jaar moeten worden begeleid door een ouder.
  • Minderjarigen zijn verantwoordelijk voor het raadplegen van het internet onder toezicht van hun ouders. Daartoe moet een van hen of een wettelijke voogd bij de inschrijving een ouderlijke toestemming ondertekenen. Om de ouderlijke toestemming te downloaden en af te drukken, klik hier.
  • De gebruiker moet ingeschreven zijn bij de bibliotheek. Zij tonen hun kaart aan de dienstdoende bibliothecaris in de multimediaruimte en nemen ze bij het vertrek weer in ontvangst.
  • De consultatie is gratis. Het is beperkt tot 30 minuten in geval van druk verkeer.
  • Om de rust te bewaren, mogen niet meer dan twee personen een computer gebruiken.
  • De computers worden 15 minuten voor sluitingstijd automatisch uitgeschakeld.

Raadpleging en aangeboden diensten

  • De computers in de jeugdafdeling zijn uitsluitend bestemd voor documentair gebruik. Voor dit doel wordt de vrijetijdssoftware gedeactiveerd.
  • U kunt uw documenten op uw USB-stick opslaan, nadat u deze aan de bibliothecaris hebt overhandigd. Back-ups op de harde schijf in "Mijn documenten" worden één maand bewaard. Om deze periode te verlengen, gelieve contact op te nemen met de bibliothecaris.
  • Een printer staat tot uw beschikking, tegen de prijs van 0,30 € per A4 (kleurenafdrukken). Eventuele drukfouten zullen u in rekening worden gebracht. Aarzel niet om hulp te vragen. U kunt de afdrukken afhalen bij de bibliothecaris.
  • De bibliothecaris staat tot uw beschikking voor hulp bij onderzoek en voor het oplossen van technische problemen

Adresse

200 Boulevard Lambermont, 1030 Schaerbeek

Accès en transports en commun

Tram 7 - Arrêt Hopital Paul Brien
Tram 55 - Arrêt Foyer Schaerbeekois


Horaires

Maandag : 10u-12u en 13u-18u
Dinsdag : 13:00-19:00
Woensdag : 10u-12u en 13u-19u
Donderdag : 12u-18u
Vrijdag : gesloten
Zaterdag : 9:30u - 15:30u

Informations complémentaires
Tarifs

Gratis registratie en toegang tot OCR.
Afdrukken EPN volwassenen : 0,1€/pagina in zwart-wit en 0,3€ in kleur
Drukken EPN voor jongeren : 0,3€/pagina