Diensten 
Beschikbare materialen en middelen
Wifi
vzw Wijkpartenariaat-De Schakel
Initiation à l'informatique, espace numérique ouverte avec accompagnement, y compris assistance à l'administration en ligne (banque, e-guichet, taks-on-web, etc.) et conseils techniques, service de réparation pour le Brabant à domicile ou dans le centre de quartier
logo vzw Wijkpartenariaat-De Schakel
logo 1140 Evere Cultureel centrum l’Entrela’
Solidarité-Savoir asbl
Verschillende computerinitiatiemodules aangeboden: hoe een computer te gebruiken, op het internet te surfen, uw mailbox te beheren en de eID-reader te gebruiken. De lessen worden gegeven in kleine groepen om speciale aandacht te schenken aan elke deelnemer.
logo Solidarité-Savoir asbl
vzw Wijkpartenariaat-De Schakel
Computerinitiatie, open computerruimte met begeleiding waarbij ook hulp bij online administratie (bank, e-loket, taks-on-web, …) wordt geboden en technisch advies wordt gegeven, hersteldienst voor de Brabantwijk aan huis of in het wijkcentrum, workshops op maat
logo vzw Wijkpartenariaat-De Schakel